ctverecek2 O naší firmě ctverecek2 Nabízené služby ctverecek2 Důležité odkazy ctverecek2 Kontaktní informace
Kontaktujte nás
Jaroslava Zmorayová
Tel: 325 615 898
Email: ekonom@zmorware.cz
 
Eliška Zmorayová
Tel.: 604 937 704
Email: eliska@zmorware.cz
Proč si nás vybrat:

ctverec nebudete zatěžováni
   starostmi s účetnictvím
ctverec s námi nezapomenete
   zaplatit daň
ctverec přijemná spolupráce
ctverec ušetříte náklady za nákup
   odborné literatury
ctverec nepotřebujete vlastní
   ekonomický software
ctverec budete mít nižší náklady než
   na stálého zaměstnance

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
JAROSLAVA ZMORAYOVÁ PoděbradyK potřebám každého klienta přistupujeme individuálně a s lidským přístupem.
NABÍZÍME 40 LET ZKUŠENOSTÍ, PRAVIDELNĚ SE ŠKOLÍME A PRÁCI BEREME ZODPOVĚDNĚ.

Vedení účetnictví, daně, mzdy, daňová přiznání, poradenství, Poděbrady

Vítá Vás společnost Jaroslava Zmorayová ZMORWARE VEDENÍ ÚČETNICTVÍ profesionál v oblasti vedení účetnictví - Poděbrady


Naše firma se zabývá službami v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd, přiznání k dani pro malé a střední firmy. Hlavní oblastí naší působnosti jsou Střední Čechy, hlavně Poděbrady a okolí. S každým zákazníkem si domlouváme spolupráci ve vedení účetnictví individuálně.
 

ctverec Vedení účetnictví a daňová evidence


Externí vedení účetnictví, příprava ročních výkazů, zpracování roční účetní závěrky a inventarizace zůstatků na účtech; vedení daňové evidence pro zjištění základu daně z příjmů fyzických osob.
 

ctverec Daňové přiznání v rámci vedení účetnictví, daňové evidence


V rámci vedení účetnictví nebo daňové evidence pro naše zákazníky připravíme a podáme daňové přiznání k dani z příjmu, k dani z přidané hodnoty. Provedeme roční vyúčtování včetně daňového přiznání k silniční dani. Dle potřeb vyhotovíme přiznání k dani z nemovitost, k dani z převodu nemovitosti a k dani darovací. Ručíme za námi vypracované daňové přiznání i za jeho včasné podání příslušnému správci daně. Veškeré formuláře posíláme na úřady převážně již elektronicky, takže je vše velice rychlé.
 

ctverec Zpracování, vedení mezd včetně ročního vyúčtování a personalistiky


Veškerá mzdová agenda: zpracování mezd, výpočet mezd, příprava měsíčních hlášení a komunikace s příslušnými úřady, přihlašování a odhlašování zaměstnanců, účast, případně zastupování při kontrolách zdravotního i sociálního pojištění, správa a evidence mzdových listů, zpracování evidenčních listů důchodového pojištění. Zpracování ročního vyúčtování zálohové daně, případně daně srážkové.
 

ctverec Daňové a účetní poradenství


Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob včetně optimalizace daňové povinnosti a prodloužení lhůty pro podání přiznání; zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty a k ostatním daním, daňové poradenství, řešení daňových a účetních problémů.

NABÍZÍME VÍCE NEŽ 40 LET ZKUŠENOSTÍ, PRAVIDELNĚ SE ŠKOLÍME A PRÁCI BEREME ZODPOVĚDNĚ.
 
Copyright © 2012 ZMORWARE VEDENÍ ÚČETNICTVÍ · WEBMASTER ZMORWARE